Wet op Privacy

Uw PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener - bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens
 • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: 

 • om andere zorgverleners te informeren - bv. als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar (gebeurt alleen met uw expliciete toestemming)
 • voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing
 • klein deel v.d. gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen
 • u te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is voor het geven van een goede dienstverlening

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 

 

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. De volgende gegevens dienen minimaal vermeld te worden:

 • uw naam, adres, postcode en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • datum van de behandeling(en)
 • korte omschrijving v.d. behandeling - zoals bv. "behandeling natuurgeneeskunde" of "psychosociaal consult"
 • kosten van consult of behandeling

 

 

Behandelingsovereenkomst

Na de intake en het invullen van het anamneseformulier dient u een behandelingsovereenkomst te ondertekenen voordat er met de behandeling of het behandelingstraject kan worden begonnen.

De therapeut heeft namelijk bij wet een overeenkomst met de cliënt nodig om een behandeling aan te gaan.