Disclaimer

Bezoek huisarts:

Als therapeut kan en mag ik géén diagnose stellen. Het is dus belangrijk dat u uw lichamelijke klachten altijd eerst met uw (huis)arts bespreekt.

 

Website:

Deze website is met zorg samengesteld. Desondanks kan aan de informatie die op deze site staat geen rechten worden ontleend. Ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade die werd/wordt geleden op grond van de op deze site aangeboden informatie.

 

Klachten:

Als u klachten heeft aangaande de behandeling of mijzelf dan zou ik het fijn vinden als wij dit met elkaar kunnen bespreken.

Is het dat we er samen niet uit komen, dan kunt u uw onvrede of klacht kenbaar maken aan de VNRT of de NGS.

 

Klachtenregeling Wkkgz:

Meer informatie over de klachtenregeling Wkkgz ( Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) kunt u op de website van de VNRT respectievelijk de website van de NGS lezen.

Via de SCAG website kunt u de folder “U heeft een klacht. Wat nu?” downloaden.