Disclaimer

Bezoek huisarts:

Als therapeut kan en mag ik géén diagnose stellen. Het is dus belangrijk dat u uw lichamelijke klachten altijd eerst met uw (huis)arts bespreekt.

 

Website:

Deze website is met zorg samengesteld. Desondanks kan aan de informatie die op deze site staat geen rechten worden ontleend. Ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade die werd/wordt geleden op grond van de op deze site aangeboden informatie.

 

Klachten:

Als u klachten heeft aangaande de behandeling of mijzelf dan zou ik het fijn vinden als wij dit met elkaar kunnen bespreken.

Is het dat we er samen niet uit komen, dan kunt u uw onvrede of klacht kenbaar maken aan de VNRT. De VNRT neemt dan vervolgens contact op met een onafhankelijke (en voor u gratis) klachtenfunctionaris van de SCAG.

Via de SCAG website kunt u het formulier/folder “U heeft een klacht. Wat nu?” downloaden