MNT - NR

Door de combinatie van manuele neurotherapie en neuro reflexzonetherapie krijgen we een therapie die gericht alle factoren die verantwoordelijk zijn voor pijn aanpakt. In het ervaren van pijn, maar ook bij functiestoornissen speelt het zenuwstelsel een centrale rol. Door gebruik te maken van de combinatie van MNT en NR worden heel nauwkeurig de specifieke delen van het zenuwstelsel reflectorisch beïnvloed. Dit resulteert in een directe uitwerking op het pijngebied en het functioneren van het hele lichaam.

Als uitgangspunt bij elke behandeling is de pijn, beperking in beweging of klacht die de cliënt ervaart. De behandeling berust op vier “pijlers”, welke ieder op hun eigen manier invloed hebben op het ervaren van de pijn, mate van beperking of ernst van de klacht.

  1. perifere zenuwstelsel – in dit deel van het zenuwstelsel “ervaart” de cliënt de pijn, beperking of klacht
  2. autonome zenuwstelsel – hierop hebben we zelf geen invloed, maar invloed van buitenaf kan hier voor verstoring zorgen, hiertoe behoort ook een disbalans in een of meerdere andere pijlers
  3. emotionele belasting – lichaam en geest vormen een geheel, het een kan niet zonder het ander, door bv. aanhoudende stress zullen er uiteindelijk ook lichamelijke klachten optreden
  4. centrale zenuwstelsel – dit bestaat uit de hersenen en het ruggenmerg, alle actie / reactie wordt geregeld vanuit de hersenen, hier wordt alles geregistreerd (en geregiseerd)

Alle vier de hierboven genoemde aspecten hebben invloed op elkaar. Een verstoring in een hiervan heeft invloed op de andere drie. Er zal dus per behandeling steeds naar alle vier aspecten gekeken worden en zo een plan van aanpak opgesteld worden toegespitst op de situatie op dat moment.

Voor een korte demonstratie van de verschillende technieken klik hier