Vergoedingen verzekeringen

  • De meeste zorgverzekeraars vergoeden de natuurgeneeskundige therapie, waaronder o.a. de reflexzonetherapie en spatadertherapie vallen, indien u aanvullend verzekerd bent.
  • Hoeveel u vergoed krijgt is afhankelijk van de zorgverzekeraar en hoe u daar verzekerd bent, raadpleeg uw polis hierin staat vermeldt:
    • het maximaal te vergoeden bedrag per jaar
    • of een behandeling in zijn geheel of gedeeltelijk vergoed wordt
  • Op vnrt.nl staat de meest actuele lijst.
  • U heeft geen verwijzing nodig en de behandeling gaat ook niet van uw eigen risico af.
  • (Sport)massage wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars

 

VNRT – RBCZ – TCZ – SCAG 

 

VNRT   Vereniging Nederlandse Reflexzone Therapeuten                                                                     Aangesloten zijn bij de VNRT betekend dat de therapeut een gedegen opleiding op HBO niveau heeft afgerond. Verder moet de praktijk ook aan een aantal eisen voldoen zoals persoonlijke integriteit, privacy beleid en hygiëne. De therapeut is verder verplicht jaarlijks deel te nemen aan interviesies en min. drie bijscholingen – waarvan een praktische en een op het gebied van medisch basiskennis op HBO niveau.                                                                                                   meer informatie op www.vnrt.nl

 

RBCZ   Dit is het HBO-Register Beroepsbeoefenaren in de Natuurlijke Gezondheidszorg                                                                                                                                                     meer informatie op www.rbcz.nu

 

Als lid van de VNRT staat de therapeut – en praktijk – hierbij ingeschreven. Het is een overkoepelende organisatie die artsen en therapeuten op HBO-niveau in de natuurlijke gezondheidszorg certificeert en registreert. De RBCZ is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisatie, zorgverzekeraars en cliënten.

 

TCZ     Tuchtrecht Complementaire Zorg                                                   meer informatie op www.tcz.nu

 

Alle therapeuten die zijn opgenomen in het RBCZ-register zijn ook opgenomen in deze stichting. Zij verzorgt het tuchtrecht.

 

SCAG  Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg                                                                                                                                                                                 meer informatie via klachtenregeling

Als geneeskundig therapeut, maar ook als sportmasseur, is men volgens de Wkkgz verplicht zich aan te sluiten bij een geschillencommissie.

Wanneer u een klacht heeft kunt u gebruik maken van het klachtrecht.

 

VvS – Vereniging van Spatadertherapeuten

Aangesloten zijn bij de VvS betekend dat de therapeut een gedegen m.n. praktische opleiding* heeft gevolgd. Verder moet de praktijk ook aan een aantal eisen voldoen zoals persoonlijke integriteit, privacy beleid en hygiëne. De therapeut is verplicht jaarlijks deel te nemen aan min. een praktische en een theoretische bijscholing.                                            meer informatie via www.spatadertherapie.com

 

Licentieleden staan ingeschreven bij de RBCZ of SRBAG en TCZ.

* de therapeut wordt geacht de medische basiskennis op HBO niveau te hebben gevolgd, op het gebied van circulatie (bloeddoorstroming, lymfe enz.) wordt echter nog dieper op ingegaan.

 

NGS – Nederlands Genootschap Sportmassage

Als licentie lid bij de NGS is men verplicht om min. alle IOS avonden te hebben gevolgd. Vanaf 2017 is men dan verplicht om regelmatig bijscholingen te volgen. Hiervoor is een puntensysteem opgezet. Verder moet de praktijk ook aan een aantal eisen voldoen zoals persoonlijke integriteit, privacy beleid en hygiëne.                                                                                     meer informatie via  www.ngsmassage.nl