Vergoedingen verzekeringen

De meeste zorgverzekeraars vergoeden de natuurgeneeskundige therapie vanuit de aanvullende verzekering. Hieronder valt o.a. de reflexzonetherapie. Spatadertherapie wordt sinds 1 jan. 2019 niet meer door alle zorgverzekeraars vergoed.

  • Hoeveel u vergoed krijgt - en welke natuurgeneeskundige therapie - is afhankelijk van de zorgverzekeraar en hoe u daar verzekerd bent, raadpleeg uw polis. Hierin staat vermeldt:
    • het maximaal te vergoeden bedrag per jaar
    • of een behandeling in zijn geheel of gedeeltelijk vergoed wordt
    • welke natuurgeneeskundige therapie er nog onder de vergoeding valt
  • Op vnrt.nl staat de meest actuele lijst.
  • U heeft geen verwijzing nodig en de behandeling gaat ook niet van uw eigen risico af.
  • (Sport)massage wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars

Op de pagina "aangesloten bij ...." staat vermeld bij welke verenigingen ik als licentielid ben aangesloten. Tevens staat hier in het kort beschreven wat een en ander inhoudt.