Werkwijze

De behandeling

Als u ervoor kiest om een behandeling bij mij te volgen bestaat de eerste afspraak uit een intakegesprek, anamnese, inspectie en indien nodig palpatie en functietesten. Vaak stuur ik, in overleg met u, een uitgebreid vragenformulier toe via mail. Tijdens de intake kunnen de gestelde vragen dan zo uitgebreid mogelijk beantwoord worden. Daarnaast wordt u verder geïnformeerd over de therapie die u gaat volgen.
Indien nodig wordt er een behandelplan opgesteld waarin de frequentie, het aantal behandelingen en de tijdsduur worden besproken. Gedurende het traject kan het zijn dat het behandelplan wordt bijgesteld, dit afhankelijk van het geboekte resultaat gedurende de behandelingen.

 

Juiste keuze    

Als ondersteuning van de behandeling en het slagen van een behandelplan behoren vaak het meegeven van leefregels, voedingsadvies en/of oefeningen voor thuis. Regelmatig vindt er een evaluatie van het behandelplan plaats, afhankelijk van het verloop kan dit eerder zijn als in eerste instantie afgesproken was. Wellicht heeft u vooraf al besloten welke behandeling u zou willen volgen. Bij spataderen is dit duidelijk, maar in de meeste andere gevallen is dit niet altijd zo duidelijk. Of de keuze die u gemaakt heeft de juiste is, wordt duidelijk tijdens de intake. Het is echter niet ondenkbaar dat toch na een of enkele behandelingen blijkt dat de gekozen weg niet de juiste is, of onderbouwd moet worden met een andere therapie. Omdat ik de mens als geheel zie kan het zijn dat ik ervoor kies om een combinatie van meerdere therapieën toe te passen.      

                 

1e behandeling

De eerste behandeling is meestal gelijk aansluitend aan de intake. Dit is in principe altijd de door u gekozen therapie, ze is korter en minder intensief zodat u en uw lichaam kennis kunnen maken met de therapie en de manier van aanraken. In uitzonderlijke gevallen wordt u een bepaalde behandeling door mij afgeraden, dit kan zijn omdat een andere therapie beter/effectiever is of er contra-indicaties zijn. Het kan ook zijn dat ik u eerst doorverwijs naar de huisarts of specialist. Dit zal niet snel voorkomen omdat tijdens de eerste kennismaking, telefonisch of via mail, vaak duidelijk wordt of er contra-indicaties zijn of doorverwijzing nodig is.

 

Duur behandeling

De duur van een behandeling hangt af voor welke therapie u kiest, dit kan variëren van 30 min. tot 90 min. De intake duurt meestal zo’n 30 min. U wordt van te voren op de hoogte gesteld van de duur van de gekozen therapie. Aangeraden wordt om makkelijk zittende kleding, zoals een losse broek, aan te doen.

 

Specialisaties:

Door het volgen van verschillende opleidingen, cursussen, workshops of seminars heb ik mij verder gespecialiseerd. Hierdoor is het mogelijk u als cliënt nog beter te helpen bij uw klacht, dit door combinatie van verschillende technieken of therapieën. Hieronder een greep uit de specialisaties. Dit wil echter niet zeggen dat u niet geholpen kunt worden als de klacht van u er niet bij staat. Tenslotte wordt u als geheel behandeld, er wordt verder gekeken dan alleen naar de klacht waarvoor u komt.    Het trachten om een volledige lijst van mogelijk te behandelen klachten zou nooit volledig zijn omdat ieder mens uniek is, met zijn unieke sterke en zwakke kanten.

 • nek- en schouderklachten
 • lage rug en bekkenklachten
 • CANS - vroeger RSI
 • hoofdpijn, zoals migraine
 • pijnbestrijding
 • burn-out
 • lymfedrainage
 • vermoeidheid
 • zwangerschap, menstruatieproblemen, PMS
 • COPD
 • chronische aandoeningen zoal bv. fybromyalgie, reuma, neuralgie, neuropathie
 • nabehandeling hartklachten, hartinfarct, TIA, CVA

Ieder mens, eigenlijk ieder levend wezen, bestaat uit een yin en yang deel. Deze twee zijn niet bij iedereen in gelijke mate vertegenwoordigd, maar zolang ze in balans zijn is ons lichaam en geest gezond. Samen met u tracht ik deze balans weer te herstellen.